podla-typu akcie-buttonnovinky-button

Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. Osobné údaje prevádzkovateľ systematicky spracúva v rámci uskutočňovania podnikateľskej činnosti, na ktorú je oprávnený a to za účelom predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/ prostredníctvom elektronického obchodu, najmä v rámci prijatia objednávky tovaru, uzatvorenia kúpnej zmluvy,vyhotovenia faktúry a zaslania tovaru kupujúcemu.